Teatroteka Młodego Człowieka

Teatroteka Młodego Człowieka

Rok produkcji 2019 / 2020

TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA to śmiałe wyzwanie producenckie i artystyczne mające na celu produkcję teatralno-filmowych spektakli dla młodego widza na podstawie współczesnych tekstów polskich, które powstały w XXI wieku. Założenia realizacyjne są podobne jak w przypadku spektakli TEATROTEKI dla dorosłych – młodzi autorzy i reżyserzy, konwencja teatralnego, oryginalnego spektaklu audiowizualnego powstałego z wykorzystaniem środków filmowych. Są to przedstawienia aktorskie, bez wykorzystania lalek, w niektórych pojawią się także wykonawcy dziecięcy. Projekt TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA obejmuje 10 spektakli skierowanych do młodego odbiorcy. W założeniu twórców cykl ma spełniać walory „teatru familijnego”, więc z powodzeniem można go również polecić widzom dorosłym.

Na naszej platformie znajdziecie opisy spektakli, fotosy Wojciecha Radwańskiego, wywiady z twórcami zrealizowane na planach filmowych spektakli oraz scenariusze lekcji do poszczególnych tytułów.

Zapraszamy – TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA nadchodzi!