Witamy na platformie WFDiF.ONLINE

Załóż konto, wybierz profil i korzystaj bezpłatnie

z filmów i materiałów edukacyjnych.

Przejdź do serwisu
The content is not available in your country.
TRAILER SPEKTAKLU

| STRESZCZENIE

Główna bohaterka, uczestniczka programu telewizyjnego Piękność na piątek, wraca do rodzinnego domu i postanawia rozpocząć „nowe, lepsze życie”. Jej udział w programie i poddanie się serii operacji plastycznych na koszt stacji telewizyjnej, jest punktem wyjścia dla przedstawienia wielowątkowych historii: babki rywalizującej z nieznaną w rodzinie, być może wyimaginowaną, siostrą, matki mimowolnie rywalizującej z córkami, córek rywalizujących między sobą o wszystko. Metamorfoza Wioli wytrąca bohaterki z obojętnej codzienności, uruchamia ich skrywane słabości i obsesje. Panoramę charakterów uzupełnia owiana traumatyczną legendą postać ojca - niewidzianego od kilkudziesięciu lat.

Sztuka porusza problem tożsamości zbudowanej z wypaczonych projekcji bliskich i kształtowanej przez potoczne oczekiwania. Opowiada o potrzebie wyjścia poza schemat „szczęśliwego życia” - jedynego i dobrego dla wszystkich. Dramat Beauty Iwony Kusiak posłużył do opowiedzenia w spektaklu historii wymykającej się konwencjom: chwilami surrealistycznej, czasem groteskowej, a niekiedy absurdalnej opowieści o instynktownej potrzebie bycia sobą.

| NAGRODY

Spektakl został nagrodzony za drugoplanową rolę kobiecą (Agnieszka Skrzypczak) podczas 3. edycji festiwalu TEATROTEKA Fest w 2019 roku. W 2020 roku zdobył nagrodę Gold Remi w kategorii Experimental Film: Dramatic na międzynarodowym festiwalu World Fest Houston oraz nagrodę Best Drama Award na festiwalu Universal Film Festival w Kansas City.

| MATERIAŁY EDUKACYJNE:
scenariusze lekcji (dostępne po zalogowaniu na koncie Nauczyciel):


| AUTORKA TEKSTU

| IWONA KUSIAK 

Dramatopisarka, autorka sztuk teatralnych dla dorosłych i dla dzieci, a także licznych adaptacji teatralnych i tekstów piosenek. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (2004). Pracowała  jako kierownik literacki w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Teatrze Polskim w Warszawie. Jej sztuki Czekaj, Żegnaj książę i Zapach żużla (pierwszą w Polsce sztuka o „czarnym sporcie”) wystawiono w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie, a komediodramat Beauty 3.0  w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku i (pod tytułem Piękność dnia) na Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cieszynie. W 2010 roku tekst Beauty znalazł się w półfinale prestiżowego konkursu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.


|
REŻYSERIA
|
JUSTYNA NOWAK

Absolwentka Wyższego Studium Fotografii i Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej  PWSFTviT w Łodzi. Reżyserka i scenarzystka krótkometrażowego filmu fabularnego Ważki, który brał udział w kilku międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w konkursie 64. MFF Biennale w Wenecji (nominacja do nagrody Prix UIP Europejskiej Akademii Filmowej), MFF Clermont-Ferrand we Francji oraz Raindance w Londynie (nagroda Grand-Prix). Film dyplomowy Notoryczni debiutanci otrzymał nagrody specjalne za scenariusz. Autorka scenariuszy wielokrotnie nagradzanych filmów animowanych: Amerykański sen, Przypadek Zająca oraz Tajemnica Góry Malakka. Ten ostatni otrzymał prestiżową nagrodę za najlepszy scenariusz na Międzynarodowym 33. Festiwalu w Brnie (Czechy) oraz nagrody dla najlepszej polskiej animacji (OFAFA Film Festival, Se-ma-for Film Festival). Laureatka stypendium dla obiecujących artystów NCK „Młoda Polska”. Uczestniczka Berlinale Talent Campus.


| AUTOR ZDJĘĆ

|
SZYMON KLUZ

Absol­went Wyższego Studium Foto­gra­fii i Wydziału Ope­ra­tor­skiego PWS­FTviT w Łodzi. Autor zdjęć do fil­mów w reży­se­rii Justyny Nowak: Opór Mate­rii, Ważki, Noto­ryczni Debiutanci. Za film Ważki otrzy­mał m.in. Canon Cinema­to­gra­phy Award na festi­walu  Rain­dance Film Festi­val w Lon­dy­nie, nomi­na­cję dla naj­lep­szego euro­pej­skiego filmu krót­ko­me­tra­żo­wego oraz nomi­na­cję do Zło­tej Kijanki na festi­walu Came­ri­mage. Autor zdjęć do czte­rech spek­ta­kli zre­ali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu Teatro­teka: Spale­nie Joanny, Nie ma, Beauty, Kasie. Reży­ser świa­tła spek­ta­kli teatral­nych w reży­se­rii Anny Kara­siń­skiej: Fan­ta­zja w TR Warszawa, Wszystko zmy­ślone w Teatrze Sta­rym w Kra­ko­wie, 2118 w war­szaw­skim Nowym Teatrze, a także m.in. Więzi w reżyserii Oleny Apczel w Teatrze Wybrzeże w Gdań­sku i O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu stewardessy w reży­se­rii Agaty Baum­gart w Teatrze Nowym w Pozna­niu. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych, reklamowych i animacji.

Reżyseria Justyna Nowak
AUTORKA TEKSTU Iwona Kusiak
ZDJĘCIA Szymon Kluz
SCENOGRAFIA Marcin Buśko
KOSTIUMY Zofia Ufnalewska
MUZYKA Joanna Halszka Sokołowska, Tomasz Ciesielski
MONTAŻ Tomasz Ciesielski
DŹWIĘK Marcin Jachyra, Agata Chodyra
KIEROWNIK PRODUKCJI Paweł Mantorski
REDAKTOR PROWADZĄCY Krzysztof Domagalik
OPIEKA ARTYSTYCZNA Maciej Wojtyszko
PRODUCENT Włodzimierz Niderhaus
SONIA MIETIELICA Wiola
AGNIESZKA SKRZYPCZAK Jola
ALEKSANDRA POPŁAWSKA Eliza / Mama
DOROTA POMYKAŁA Babcia / Wanda
KATARZYNA HERMAN Dziennikarka (głos)

FOTOSY

ZDJĘCIA Z PLANU

Fot. Wojciech Radwański

 

Udostępnij przez e-mail

WFDIF.ONLINE